foto
Foto: Karl Gundersen

Ikke la koronaen ødelegge kjøpepresset for deg