Morten Harper Foto: privat

EU er ikke et fredsprosjekt, Skybakmoen