foto

Leger er også mennesker, med behov for noen timer fri av og til