foto
Har skolen egentlig noen særlig reell betydning for hvor smarte og kloke vi blir som voksne? Lærer vi ikke de viktige tingene andre steder? Spør dagens gjestekommentator. Her demonstrerer lever ved Nyborg skole demonstrerer utenfor rådhuset i Trondheim for bedre miljø i byen. Foto: Morten Antonsen

Ikke plag oss med ungdommelige utfordringer