SPRENGNINGSULYKKEN i den nye Vikatunnelen i Namsos fredag viser med all tydelighet hvor galt det kan gå når uhellet først er ute.