foto
Fire fastleger i Trondheim ble tatt ut i fastlegestreiken i fjor. F.h: Mona Størseth, Johanna Westin, Finn Høivik, streikeleder i Trondheim Inga Marthe Grønseth. Krisen fører til at mange nå står uten fastlege. Foto: Mariann Dybdahl

Uholdbart at mange mangler fastlege