Trondheim kommune må bli bedre til å etterleve offentlighetsloven.