foto
Flere rapporter har vist at barna som hadde det vanskelig fra før, ble ekstra hardt rammet av smitteverntiltakene. Politikerne snakket mye om dem da tiltakene var strenge, men i valgkampen får de ikke mye oppmerksomhet (illustrasjonsfoto). Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

De sårbare barna er fortsatt sårbare. Vi har bare sluttet å snakke om dem