foto
Forskere ved NTNU bruker avanserte instrumenter til å karakterisere materialer. Her: Atom Probe Tomography. Foto: Per Henning, NTNU

Vil du kjøre en bil bygd av resirkulerte materialer?