Det er nedslående å registrere at byen sakker akterut i kampen om kulturmidlene.