Det skjedde i England for lenge siden. Jeg var lærer på et språkkurs der en sommer, og om kveldene lånte jeg en sykkel.