foto
Det mest påfallende er Simen Bakken i Statsbygg sitt forsøk på å umyndiggjøre og nedskalere naboenes kompetanse, skriver innleggsforfatteren. Foto: Privat / Adresseavisen

Bekymringsmeldingen var ikke til deg, Simen Bakken