foto
Lederen i Pensjonistpartiet er fornøyd med at nattbussen er tilbake i rute. Foto: Mari Vold

Nattbussen kommer tilbake