Norsk olje og gass meiner at me må bygga på erfaringane Fiskebåt peiker på innan olje og gass for å prøva å finna løysingar der me kan utvikla havvind og ivareta fiskeriene, skriver innleggsforfatteren. Foto: Privat

Havvind, fiskeri og behov for dialog