foto
Hvor rettferdig er det for eleven som jobber faglig når vedkommende er til stede, gjør innleveringer og består prøver i faget, men overstiger fraværsgrensen/-prosenten i faget? Spør innleggsforfatteren. Foto: Privat

Rett opp i galskapen – og det med tilbakevirkende kraft!