Flere trøndere er aktuelle kandidater som forsvarsminister etter at Odd Roger Enoksen måtte trekke seg. I denne analysen vurderes kandidatene. Foto: NTB / adresseavisen

Flere trøndere kan være aktuelle som ny forsvarsminister