foto
Trondheim 27. april 2022 Anne Borg (rektor NTNU), Marete Kvidal (prosjektdirektør NTNU campusutvikling) og Simen Bakken (Statsbygg) planlegger samling av campus NTNU. Foto: Morten Antonsen

NTNUs nye campus er en investering, ikke bare en utgift