foto
Utfordringene er nå så store at det svekker muligheten til å gi innbyggerne et godt nok tjenestetilbud, skriver lokallagsleder i Utdanningsforbundet. Foto: Karina Lein

Utdanningsforbundet: Vi taper ikke igjen