foto
Studentersamfundet er den viktigste sosiale møteplassen for studentene i Trondheim, skriver Sit-direktør: Audhild Kvam. Nå ber hun staten bidra til utbygging av Samfundet. Foto: Torbjorn Buvarp

Hjelp Studentersamfundet i Trondheim nå!