Litteraturhuset på statsbudsjettet. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Slik situasjonen er akkurat nå, er all framtidig planlegging langt på vei umulig