foto
For to måneder siden varslet opposisjonen i Trondheim at de skulle samarbeide bedre og vise muskler. Men et felles budsjettforslag fikk de ikke til. Det virker som om ambisjonene om en styrket opposisjon fortsatt svever i det blå, skriver kommentator Harry Tiller. Foto: Espen Bakken

Opposisjonen feilet i sitt første forsøk