Mange kjenner seg nok igjen i denne teksten - både gammel og ung. Foto: Privat

Den digitale hverdag slik den oppleves for en 76 år gammel pensjonist