Selv om kritikken av den ekstreme ideologien ikke er fraværende i den offentlige samtalen, kan det godt være at den bør komme tydeligere fram i undervisning om 22. juli, skriver de tre kronikkforfatterne. Foto: Heiko Junge/NTB

22. juli og undervisning: Vi må snakke om både den høyreekstreme ideologien og det nasjonale traumet