Kommunedirektøren i Trondheim vil legge planene om å bygge fotballhall på Granåsen på is. Det vil være et stort tap for Trondheims barn og unge.