foto
Fullskala realisering av karbonfangst og -lagring vil sluke ein betydeleg del av energiressursane, utan salbart resultat. Det blir dyre arbeidsplassar, skriver innleggsforfatteren. Foto: NTB / Scanpix

Storskala karbonfangst og -lagring er neppe realiserbart