foto
Reduserer du norsk gass, vil det kunne bli erstatta av russisk gass og amerikansk flytande gass og til dels europeisk kol, som alle har mykje større CO2-utslepp. Reduserer du produksjon av norsk gass, vil det føre til større klimautslepp, skriver Berit Moltu. Bildet viser plattformen Åsgard B. Foto: Rune Petter Ness

Vi må ha startdato, ikkje sluttdato