Forsker Céline Rebours og forskningssjef Linn Kristin Akslen-Hoel i Møreforsking. Foto: Møreforskning

Nytt prosjekt baner vei mot bærekraftig havbruksnæring