Olav Bolland i NTNU og Vegard Johansen i Sintef Ocean skriver her hvorfor Ladehammeren er uaktuell som lokalisering for et nytt havforskningssenter. Foto: Rune Petter Ness

Ladehammeren er ikke et realistisk alternativ