Nære etterlatte ved selvmord har høyere risiko enn andre for selv å forsøke å ta livet sitt. Vi vet for lite om støtten de får.