Vi må ikke slutte å elektrifisere selv om strømmen er dyr. Elektrifisering er nøkkelen til grønn omstilling og kutt i klimagassutslipp.