Strømkommisjonens hemmelighold er svært kritikkverdig.