En hissig krangel mellom politikerne i Kristiansand og regjeringen viser hvor problematisk det er å splitte opp kommuner når de først er slått sammen.

Den skarpe uenigheten mellom regjeringen og Arbeiderpartiet i Kristiansand, som har ordføreren i byen, har nasjonal interesse. Krangelen handler om viktige prinsipp for kommune- og fylkessammenslåinger og om lokaldemokrati.

Uroen startet da Erna Solbergs (H) regjering slo sammen nabokommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen fra 2020. Da Jonas Gahr Støres (Ap) regjering overtok, fikk Senterpartiet gjennomslag for at tvangssammenslåtte kommuner som søker om det gjennom kommunestyrevedtak, kan bli oppløst.

Å dele opp sammenslåtte kommuner var en dårlig idé den gangen og er en enda dårligere idé nå. Vi befinner oss i ei tid der også kommunene får mindre å rutte med. De må dessuten kjempe hardt for å få nok ressurser og fagfolk til viktige oppgaver. Det samme argumentet gjelder for sammenslåtte fylker. Det er tidkrevende og i mange tilfeller svært dyrt å dele dem opp igjen.

Situasjonen i Kristiansand viser hvor vanskelig det kan bli. Bystyret vedtok i forrige uke at kommunen ikke skal splittes. Flertallet sa også nei til folkeavstemning om saken.

Rett etter vedtaket sa likevel kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) at regjeringen fortsatt er opptatt av at innbyggerne i Søgne og Songdalen skal bli hørt. Regjeringen vil nå vurdere hvordan det kan gjøres.

Alt tyder på at det blant folk i Søgne og Songdalen er et flertall for å dele opp den sammenslåtte kommunen. Sp regner nok med at hvis de blir hørt, for eksempel gjennom en folkeavstemning, vil det bli et godt argument for oppdeling.

Aps ordførerkandidat i bystyret i Kristiansand, Kenneth Mørk (Ap), mener at når Gjelsvik ikke vil bøye seg for et bystyrevedtak, overkjører han lokaldemokratiet. Det er et godt argument, særlig overfor det partiet som er aller mest opptatt av lokaldemokrati. Sp sentralt bør ikke forsøke å overkjøre vedtak i kommunestyrer så snart vedtakene går i en retning partiet er uenig i.