EU har vedtatt en forsvarspakt. Hva det vil betyr for Norge og Nato, er uvisst. Her hjemme er debatten fraværende.