Har vi ikke kvittet oss med holdningene fra 70-tallet?