Norske kuler dreper, uten at vi snakker om det. Dag Hoel er en av svært få som tar opp temaet.