Norske kuler dreper, uten at vi snakker om det. Dag Hoel er en av svært få som tar opp temaet.

Dag Hoel er en modig mann. Han er filmprodusent og forfatter bosatt i Trondheim. I høst gjør han noe som svært få av oss tør: Han kritiserer sine egne og stiller ubehagelige spørsmål. Hvordan gikk det til at vi ble krigsprofitører, spør han allerede på side to i den nye boka «Fred er ei det beste – fra innsiden av den norske ammunisjonsindustrien».

Når vi kan si at han kritiserer sine egne, er det fordi han skriver om hjørnesteinsbedriften i småbyen der han vokste opp; Raufoss. Fabrikken het Rødfos Patronfabrik da virksomheten startet for snart hundre år siden. Senere fikk den navnet Raufoss Ammunisjonsfabrikk, og i dag heter den Nammo.

LES OGSÅ: Dag Hoel fikk i høst en gjev pris under filmfestivalen i Venezia

Både Hoels far, bestefar og oldefar jobbet på ammunisjonsfabrikken. Boka har detaljerte skildringer av hvordan det var å vokse opp i et samfunn der kuler og krutt ga smør på brødet. Fortsatt er det slik, ifølge boka, at «verdens mest presise ammunisjon er produsert av godlynte totninger».

Dag Hoel mener Norge er krigsprofitør, at våpenhandelen er et tabu og at norske arbeidsplasser er viktigere enn juss og moral. Historien er i hvert fall blodig. Krigsherrer som Chiang Kai-shek og Atatürk hadde god bruk for norsk kuler, og nazistene brukte ammunisjon fra Raufoss under andre verdenskrig. I nyere tid er ammunisjonen også blitt brukt i Afghanistan og Irak.

Hoel har møtt kraftig motbør i sin fødeby. Anmelderen i Oppland Arbeiderblad mener det er «noe fundamentalt galt» med boka og at Hoel «mer eller mindre eksplisitt gjør befolkningen på Raufoss ansvarlig for våpenskapt lidelse og død rundt omkring i verden».

LES OGSÅ: Nammo fikk skarp kritikk for et bilde som ga feil assosiasjoner i forbindelse med VM på ski

Lesere som ikke har noen tilknytning til lokalsamfunnet, vil nok heller oppfatte boka som en grundig gjennomgang av virksomheten på Raufoss gjennom hundre år. Det som startet som nødvendig produksjon av kuler og krutt som skulle forsvare landet, er i dag et internasjonalt konsern og heter Nammo. Staten eier halvparten av aksjene.

Konsernet har datterselskaper i mange land – og det blir dermed vanskelig å få oversikt over virksomheten deres. Nammos underavdelinger i USA og Australia er ikke underlagt norske regler for eksport av militært materiell.

Politikerne er enige om at Norge trenger en våpenindustri av hensyn til landets sikkerhet, og en slik industri kan ikke overleve uten å eksportere. Derfor har Nammos produksjon og eksport knapt nok vært diskutert de siste årene.

Det er underlig at det nesten ikke har vært hørbare protester mot at Norge selger militært materiell til Saudi-Arabia, et land som leder en koalisjon som kriger i Jemen. FN vil svarteliste Saudi-Arabia og deres allierte fordi de dreper og lemlester barn.

Men Nammo er på offensiven. De har nylig opprettet et salgskontor i New Delhi og har i over to år hatt et tilsvarende kontor i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater, som deltar i krigen i Jemen. Utenriksdepartementet stoppet i 2016 salg av ammunisjon til emiratene, men åpnet igjen for slik eksport i år.

SV ville da ha garantier for at ammunisjonen ikke brukes i Jemen. Utenriksminister Børge Brende svarte at «departementet har ingen informasjon om at materiell fra Norge er brukt i Jemen. (...) Dersom det i en sak vurderes å foreligge en uakseptabel risiko for bruk som ikke er forenlig med retningslinjene, vil eksport avslås».

Ordlyden i svaret er nok en av forklaringene på at eksporten av norsk ammunisjon ikke er noe hett tema. Det er vanskelig å få oversikt.

LES OGSÅ: Nammo sikret avtale med USAs marine

Debatten om norsk våpenproduksjon var hissig på 1970-tallet. Siden har det vært nokså stille, inntil Dag Hoel nå gir oss en god oversikt over industrien. Han skal snakke om boka under sakprosafestivalen i Trondheim, i Litteraturhuset lørdag.

Onsdag opptrer en annen aktuell sakprosaforfatter samme sted, Kristoffer Egeberg. Han har nettopp utgitt boka «Fredsnasjonen Norge», der han detaljert går gjennom både fredsarbeid og krigføring som Norge har vært med på de siste tiårene. Både Hoel og Egeberg går grundig inn i temaer det er grunn til å diskutere mer enn vi gjør.

Kritisk: Dag Hoel er født og oppvokst på Raufoss. Nå utgir han ei kritisk bok om ammunisjonsfabrikken der både hans far, bestefar og oldefar jobbet. Foto: NTB Scanpix, NTB scanpix