Tittelen på dette innlegget er velkjent og godt brukt uttrykk både som overskrift i aviser og i samtale om følelsesladde øyeblikk mellom familie og venner. Det sier mye om relasjoner mellom oss mennesker.