foto
Barneombudet er bekymret fir rettssikkerheten til barn som avhøres i straffesaker. Her fra NRK-dokumentaren om Silje-saken. Foto: NRK

Mistenkte barn må ha bedre rettssikkerhet