Hyttelivet er fantastisk. Men vi skyter oss selv i foten hvis vi lar den moderne, miljøfiendtlige hyttekulturen fortsette.