Åpent brev til sjefsredaktør Gunnar Flikke og adm.