Etter all debatten som har gått om ny campus fikk jeg behov for fremsnakke Dragvoll.