foto
Vi slumser rett og slett ikke med innholdet i tekster, skriver innleggsforfatteren om innlegget fra skolestatsråden. Foto: Jens Petter Søraa

Folkeopplysning og examen artium