foto
At dagens klimaregnskap ikke inkluderer andre klimaeffekter ved landbruket, hører du sjelden om. Kanskje ikke så rart. Ku-rap gir litt spenstigere overskrifter, skriver melkebonden fra Oppdal. Foto: Privat

Kulturlandskapet er den glemte klimafaktoren