foto
Faksimile av annonse på trykk i Adresseavisen 20. mars 2021.

Kjærlighet i transfobiens tid