Ikke visste de hva de skulle stemme, og ikke forsto de hvem som vant.