foto
Tegning: Karl Gundersen

Hva gjorde forfatteren din under krigen?