foto
Pårørende ved et sykehjem i Trondheim er ike fornøyde med Trondheim kommune og Helge Garåsen. Foto: Håvard Jensen

Har Helge Garåsen begynt med noe nytt?