foto
En despot med suksess er en farlig nabo. Særlig når han har atomvåpen. Derfor er ikke pasifisme alltid svaret, ifølge innleggsforfatteren. Foto: NTB

Pasifisme mot krig