foto
Kommunene er avhengige av skatteinntekter for å drive god eldreomsorg. I disriktene blir det mange flere eldre og atskillig færre skattebetalere i åra som kommer. Foto: Heiko Junge, NTB

Gammel på bygda? Én sak avgjør hvor bra framtida blir