foto
Flere har kanskje lagt merke til at skiltet til Trøndelag fylkeskommune i Erling Skakkes gate er både på norsk og på sørsamisk? Det er et av flere tiltak som skal utvikle samarbeidet mellom kommunen og samene i Trondheim, skriver kronikkeforfatteren. Foto: Adresseavisen

Avtalen skal styrke samarbeidet mellom Trondheim og samene