foto
raværsregelen er viktig nettopp for å fange opp og få elevene tilbake til skolebenken og vennene. Foto: Illustrasjon, Shutterstock

Vi må tilbake til fraværsregelen!